ویزای دایم برای صاحبان کسب و کار در استرالیا 892

شما باید یکی از ویزاهای ساب کلاس 160 161 162 163 164 یا 165 را داشته باشید. 

 

شما باید حداقل 12 ماه-در دو سال گذشته-قبل از تقاضای ویزا در استرالیا بوده باشید.  

 

شما باید مالکیت کسب و کار خود را به میزان تعیین شده زیر داشته باشید:

 

51% در صورتی که درامد کسب و کار شما زیر 400000 دلار استرالیا باشد.

 

30% در صورتی که درامد کسب و کار شما بالای 400000 دلار استرالیا باشد.

 

10% در صورتی که کسب و کار شما شرکت ثبت شده عمومی است.

 

یکی از گزینه های زیر را تامین کنید: 

 

یک: کل دارایی شما و همسرتان-درصورت تاهل-حداقل 250000 دلار استرالیا باشد.

 

کسب و کار شما حداقل 75000 دلار دارایی داشته باشد.

 

یک شهروند و یا دارنده ویزای دایم استرالیا برای شما کار کرده باشد-برای حداقل یک سال قبل از تقاضای ویزا.

 

دو: کسب و کار شما در یک سال قبل از تقاضای ویزا گردش مالی حداقل 200000 دلار استرالیا داشته باشد.

 

شما باید توسط یکی از ایالات استرالیا حمایت شوید. 

 

شما نباید سابقه رد شدن یا کنسل شدن ویزای استرالیا را داشته باشید.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود. 

 

در صورت داشتن شرایط بالا با ما تماس بگیرید.