ویزای سرمایه گذاری و کسب و کار و کار افرینی استرالیا ساب کلاس 188

 

1. شما باید فردی با سابقه کسب و کار باشید.

 

2. شما باید گردش مالی معادل سالی حداقل 750 هزار دلار استرالیا در حداقل دو سال در چهار سال قبل از تقاضای ویزا داشته باشید.

 

3. شما و همسرتان-در صورت تاهل-دارایی-شامل کسب و کار و شخصی- معادل 1.250 میلیون دلار استرالیا داشته باشید.

 

4. شما باید نشان دهید که قصد شراکت و یا خرید و شروع کسب و کار در استرالیا دارید و بدان منظور لازم است که در استرالیا حضور داشته باشید.

 

5. یکی از ایالات استرالیا شما را اپانسر کند.

 

6. این ویزا موقت خواهد بود و بعد از تامین نیازهای ویزای دایم می توانید برای ویزای داُیم تقاضا کنید.

 

 

اگر فکر می کنید که شرایط بالا را دارا هستید- با ما تماس بگیرید.