ویزای کار و کارفرمای موقت برای متقاضیان داخل و خارج از استرالیا – ساب کلاس 494

سن متقاضی زیر 45 سال است و یا از شرایط سنی معاف هستید.     

 

متقاضی باید که توسط کارفرما معرفی و حمایت شود.

 

متقاضی باید که برای کارفرمای معرفی کننده خود کار کند.

 

متقاضی باید که مدارک تحصیلی و سوابق کاری مرتبط با شغل معرفی شده داشته باشد.

 

متقاضی باید که حداقل 3 سال سابقه کار در شغل معرفی شده داشته باشد.

 

متقاضی باید که ارزیابی شغلی مثبت داشته باشد. (در صورت داشتن ویزای موقت ساب کلاس 457 و یا 482 برای شغل معرفی شده-شما ممکن است از ارزیابی شغلی معاف شوید)

 

فرد متقاضی باید بیمه سلامت داشته باشد.

 

متقاضی باید که حداقل توانایی زبان انگلیسی معادل ایلتس 6 (در چهار بند) را داشته باشد.

 

فرد متقاضی نباید که سابقه رد تقاضای ویزای ویزا و یا کنسل شدن ویزا داشته باشد.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.