ویزای همسر در استرالیا – ساب کلاس 820/801

 

برای این ویزا شما باید در داخل استرالیا باشید.

 

برای این ویزا شما باید حداقل 12 ماه با همسر خود بوده باشید.

 

علاوه بر ان اگر هرگونه ویزای مناطق ریجنال از جمله ساب کلاس 475 یا 487 را داشته باشید-حداقل 2 سال ان ویزا را داشته باشید. اگر ویزای شما ساب کلاس 491 یا 494 باشد-شما باید حداقل 3 سال ان ویزا را داشته باشید.

 

شما باید از طرف همسر-دوست دختر و یا دوست مذکرتان حمایت شوید.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.

 

در صورت رسیدن به حد نساب امتیاز لازم و برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.