ویزای دایم استرالیا برای دارندگان ویزاهای موقت ساب کلاس 491 شدی 494 – ساب کلاس 191

شما باید یکی از ویزاهای ساب کلاس 491 یا 494 را برای حداقل مدت 3 سال داشته باشید.

 

شما باید در مدت 3 حداقل حقوق تعیین شده را دریافت کرده باشید.

 

در مدت 3 سال- شما باید شرایط کامل ویزای خود را رعایت کرده باشید.

 

شما نباید سابقه رد شدن یا کنسل شدن ویزای استرالیا را داشته باشید.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.

 

در صورت داشتن شرایط بالا با ما تماس بگیرید.