کامرول اچ. زیشان وکلای نیکجو، کارشناسان ویزای استرالیا را توصیه می کند

وکلا نیکجو به خصوص آقای فردین نیکجو بهترین هستند که در قانون مهاجرت پیشکسوت هستند.

درخواست شهروندی من برای شفاف سازی بیشتر توسط وزارت امور داخلی متوقف شد، که به اطلاعات سازماندهی شده زیادی نیاز داشت که باید رضایت بخش به نظر می رسید تا بتوانم تایید کنم.

من به وکلای نیکجو مراجعه کردم و آقای فردین نیکجو مسئولیت رسیدگی به پرونده ام را بر عهده گرفت و با درایت تمام اطلاعات حیاتی را جمع آوری و پاسخ را به گونه ای سنجیده ارائه داد که ظرف مدت 1.5 ماه، موافقت نامه خود را از وزیر دریافت کردم.

با تشکر فراوان از وکلای نیکجو و آقای فردین نیکجو، واقعاً از خدمات مفید و حرفه ای که به من ارائه کردند بسیار سپاسگزارم. من خدمات آنها را به افرادی که واقعاً به خدمات عالی و بی نقص نیاز دارند توصیه می کنم.

کامرول ح. زیشان

Sept. 13