ویزای فرد ماهر شاخه حمایت شده – ساب کلاس 190

برای تقاضای این ویزا شما باید توسط اداره مهاجرت دعوت شوید.

 

شما باید توسط یکی از ایالات استرالیا حمایت شوید.

 

شغل شما باید ارزیابی مثبت شود.

 

سن شما باید زیر 45 سال باشد.

 

حداقل امتیازات شما باید 65 باشد. اینجا امتیازات خود را چک کنید.  

 

توانایی زبان انگلیسی شما باید در سطح ایلتس 6-در هر چهار بند-یا معادل باشد.

 

شغل شما باید مرتبط با مشاغل در نظر گرفته شده برای ساب کلاس 190 باشد.

 

شما نباید سابقه رد شدن یا کنسل شدن ویزای استرالیا را داشته باشید.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.

 

 

در صورت داشتن شرایط بالا با ما تماس بگیرید.