ویزای افراد با استعداد - ساب کلاس 858

 

برای این ویزا شما باید در داخل استرالیا باشید.

 

برای این ویزا شما باید فردی باشید که به ارتقا سطح اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- و ارتقا سطح اکادمیک کشور استرالیا در دنیا کمک کنید.

 

توانایی مالی برای مستقر شدن در استرالیا را داشته باشید.

 

مدارک شناخته شده بین المللی در رشته های حرفه ای- در رشته های ورزش- هنر و یا اکادمیک داشته باشید.

 

شما باید از طرف یک فرد- سازمان- شهروند و یا ساکن دایم استرالیا که در رشته مشابه شما در سطح بین المللی شناخته شده است معرفی شوید.

 

سن شما زیر 55 سال باشد.

 

توانایی زبان انگلیسی شما حداقل برابر ایلتس 5 یا معادل باشد.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.

 

در صورت داشتن شرایط بالا با ما تماس بگیرید.