ویزای کار و کارفرمای موقت برای متقاضیان داخل و خارج از استرالیا – ساب کلاس 482

این ویزا دو نوع موقت 2 ساله و 4 ساله دارد. نوع ویزا بستگی به نوع شغل شما در لیست مشاغل استرالیا دارد.

 

اگر متقاضی در استرالیا باشد باید دارای ویزای معتبر باشد. و یا یکی از ویزاهای بریدجینگ ای-بی یا سی را داشته باشد.    

 

متقاضی باید که توسط کارفرما معرفی و حمایت شود.

 

متقاضی باید که برای کارفرمای معرفی کننده خود کار کند.

 

متقاضی باید که مدارک تحصیلی و سوابق کاری مرتبط با شغل معرفی شده داشته باشد.

 

متقاضی باید که حداقل 2 سال سابقه کار در شغل معرفی شده داشته باشد.

 

متقاضی باید که ارزیابی شغلی مثبت داشته باشد.

 

در شرایط خاص-متقاضی ممکن است که از ارزیابی شغلی تخفیف بگیرد.

 

برای این نوع ویزا- متقاضی محدودیت سنی نخواهد داشت.

 

فرد متقاضی باید بیمه سلامت داشته باشد.

 

متقاضی باید که حداقل توانایی زبان انگلیسی لازم را داشته باشد.

 

فرد متقاضی نباید که سابقه رد تقاضای ویزای ویزا و یا کنسل شدن ویزا داشته باشد.

 

نیازهای شخصیت و سلامت شما تایید شود.